ČEZ Energetické služby
GIS pro inženýrské sítě a infrastrukturu
Katastr

ČEZ Energetické služby

Podnikový geoportál twiGIS Pack L - GIS pro neomezený počet uživatelů. Efektivní proces vyjadřování pro inženýrské sítě a energetické sítě. Aplikace twiGIS urychluje práci a přístup k datům i sítím.

Celopodnikový systém GIS

Systém GIS, který byl ve společnosti implementován v roce 2013, je využíván pro všechny výše uvedené agendy související s provozem zařízení a správou objektů.

Původní řešení implementované nad produkty společnosti Autodesk (AutoCAD Map 3D a Infrastructure Map Server) bylo v roce 2015 rozšířeno o veřejnou aplikaci Vyjadřovací portál za účelem elektronizace a automatizace zpracování žádostí o vyjádření k existenci sítě.

V roce 2018 bylo řešení dále inovováno nasazením responzivní webové mapové aplikace twiGIS M, která splňuje aktuální potřeby a požadavky uživatelů pracujících s daty GIS. Postupným nasazováním jednotlivých komponent a aplikací se ze systému GIS stalo celopodnikové řešení twiGIS Pack L - ucelená sada moderních nástrojů pro přípravu, editaci a publikaci dat GIS z různých formátů v desktopovém i mobilním prostředí.

Klient

ČEZ Energetické služby poskytuje komplexní služby v oblasti energetického hospodářství, veřejného osvětlení, zásobování plynem, pitné vody, užitkové vody a provozu čistíren odpadních vod. Je také dodavatelem energetických staveb a projektů energetických úspor pro obce, průmyslové podniky a větší energetické komplexy ve všech oblastech. Provádí elektromontážní činnosti na napěťové hladině VN a VVN, zejména v oblasti rozvoden, a dále zajišťuje systematickou a havarijní údržbu a opravy provozovaných zařízení.

"Nasazení aplikace Vyjadřovací portál výrazně zjednodušilo a urychlilo proces vyjadřování k existenci inženýrských sítí a energetických sítí, což bylo přínosem zejména pro naše zákazníky a připomínkující subjekty. Veškerá data ze systému GIS byla s výhodou využita. Pro další zefektivnění našich služeb a interních procesů jsme se rozhodli využít aplikaci twiGIS, jejíž nasazení výrazně zrychlí práci a umožní přístup k potřebným datům a sítím jak v terénu, tak v procesu správy inženýrských sítí ČEZ ES."

ING. JAROMÍR VÍTEK
ČEZ Energetické služby
Galerie
No items found.

Hlavní přínosy řešení

AutoCAD Map 3D

Řešení postavené nad standardními nástroji AutoCADu

Nástroje pro správu datového modelu pomocí samoobsluhy

Konfigurovatelná integrační rozhraní se systémy třetích stran

twiGIS

Možnost rychle a snadno najít potřebnou informaci.

Diverzifikace projektů podle oboru činnosti divize ve společnosti

Práce s daty přímo v terénu

Uživatelsky přívětivá, jednoduchá a velmi rychlá aplikace

Využití aplikace napříč firmou, hromadné škálování a využití dat o spravovaných objektech a technologiích

Vyjadřovací portál

Kompletní digitalizace procesu správy dat a zpracování vyjádření

Automatizace zpracování požadavků (vyhodnocení případného konfliktu s provozními sítěmi).

Automatické generování šablon výrazů, mapových situací a digitálních dat DWG/DGN

Výrazné zrychlení reakce na požadavky na vyjádření

Vyzkoušejte si!

Objevte funkce a možnosti systému twiGIS na několika DEMO projektech.

demo
CZ - Monitoring výroby & IoT
Monitoring výroby & IoT
CZ - Servis výtahů
Servis výtahů
CZ - GIS pro správu sítí a infrtastrukturu
GIS pro inženýrské sítě a infrastrukturu
CZ - Servisní úlohy
Servisní úlohy
CZ - Facility management
Správa majetku / FM
FIN - Utilities and infrastructure
Utilities and infrastructure
FIN - Facility management
Facility management
HUN - Utilities and infrastructure
Utilities and infrastructure
HUN - Facility management
létesítménygazdálkodás
EN - Plant monitoring & IoT
Plant monitoring & IoT
EN - Lifts servicing
Lifts servicing
EN - Service tasks
Service tasks
EN - Facility management
Facility management
EN - GIS for utilities and infrastructure
GIS for utilities and infrastructure