Veletrhy Brno (BVV)
Správa majetku / FM
Katastr

Veletrhy Brno (BVV)

Pro správu výstav slouží aplikace twiGIS s intuitivním rozhraním, kterou vyvinula společnost Arkance Systems.

Historie GIS ve společnosti

Počátky prvních digitálních dat jsou spojeny s 90. lety 20. století, tedy s nástupem informačních technologií a vstupem zahraniční společnosti. V té době byla zavedena první digitalizace dat lokality (vytvoření soupisu budov, základní zmapování inženýrských sítí). S tím souvisí i potřeba zavést nástroje pro zobrazování dat (vedení stavby, technické oddělení, servis stavby, obchodní oddělení) a propojení dat s dalšími podnikovými systémy. Již v této době byl implementován první systém GIS postavený nad produkty Autodesk Map Guide a AutoCAD Map.

V roce 2013 byl systém GIS aktualizován a byly implementovány tehdy aktuální produkty Autodesk AutoCAD Map 3D a Infrastructure Map Server. Další technologický průlom nastal v roce 2017, kdy byla implementována webová responzivní aplikace twiGIS L od společnosti CAD Studio (nyní Arkance Systems).

Proč twiGIS?

Přechod na twiGIS souvisel s ukončením vývoje webového klienta Autodesk Infrastructure Map Server. Zároveň se objevil požadavek na implementaci moderního klienta, který by splňoval současné požadavky na mapové aplikace. Současně musela nová aplikace obsahovat řešení pro práci s výstavními plochami pro jednotlivé akce pořádané na výstavišti.

BVV se rozhodlo implementovat aplikaci twiGIS L, která obsahuje hlavní funkce v intuitivním a uživatelsky přívětivém rozhraní, které připomíná veřejné mapové aplikace. Aplikaci lze plně využívat i na mobilních zařízeních s dotykovým ovládáním.

Nejdůležitějším přínosem pro uživatele je rychlé vyhledávání potřebných informací v kontextu mapy areálu. Grafické (mapové) a vybrané popisné údaje jsou k dispozici v jednom webovém okně.

twiGIS a správa areálu

Řešení obsahuje grafickou a popisnou (alfanumerickou) dokumentaci pozemku, budov, podlaží, místností, inženýrských sítí a dalších souvisejících oblastí.

Aplikace pokrývá zejména tyto agendy

  • Vyhledání prvku GIS (budova, místnost, osoba, ...) a zobrazení informací o vybraném prvku. Následná editace dat.
  • Aplikace pracuje s půdorysy přímo nad georeferencovanou mapou
  • Rozdělení nákladů na interní oddělení podle obsazenosti místností
  • Správa pronájmu prostor pro externí firmy
  • Integrační rozhraní na HR systém
  • Přímá integrace na DMS SharePoint.

Klient

Akciová společnost Veletrhy Brno poskytuje obchodní služby v oblasti pořádání veletrhů a výstav ve vlastních prostorách, včetně výkonu technických služeb souvisejících s touto činností. Veletrhy Brno a.s. (BVV) jsou renomovanou přední veletržní správou ve střední Evropě. Dodáváním veletržních expozic pro tuzemské i zahraniční zákazníky je také významným exportérem obchodních služeb. Brněnské výstaviště představuje v České republice a na Slovensku unikátní infrastrukturu pro pořádání masových akcí - veletrhů, kongresů, firemních, kulturních a sportovních akcí.

"U twiGIS jsem byla příjemně překvapena, jak přirozeně si většina uživatelů aplikaci osvojila. Po prvním seznámení již sami intuitivně objevovali další funkce."

ALENA TOMALOVÁ
Veletrhy Brno (BVV)
Galerie
No items found.

Hlavní přínosy řešení

twiGIS a správa výstav

Součástí nasazení systému twiGIS byl i vývoj speciálního modulu pro zobrazení dat z programu Fair Designer, který se používá k návrhu uspořádání výstav. Modul v twiGIS zobrazuje aktuální obsazenost konkrétní výstavy v jednotném webovém prostředí.

Tuto část aplikace využívá především obchodní oddělení, které potřebuje získávat aktuální informace a přehledy o obsazenosti prostor.

Spravovaná data slouží také jako podklad pro webovou aplikaci ibvv.cz a mobilní aplikaci Veletrhy BVV, ve které mohou návštěvníci vyhledávat informace o vystavovatelích a zobrazovat umístění stánků na mapě areálu.

Hlavní výhody twiGIS pro správu výstav

  • Informace o výstavních plochách a stáncích pro konkrétní akci jsou rychle k dispozici
  • Zobrazení stánků v kontextu technické mapy (napojení na inženýrské sítě vystavovatelů)
  • Zobrazení možnosti umístění a prodeje reklamy na ploše
  • Využití dat pro návštěvníky výstavy

Vyzkoušejte si!

Objevte funkce a možnosti systému twiGIS na několika DEMO projektech.

demo
CZ - Monitoring výroby & IoT
Monitoring výroby & IoT
CZ - Servis výtahů
Servis výtahů
CZ - GIS pro správu sítí a infrtastrukturu
GIS pro inženýrské sítě a infrastrukturu
CZ - Servisní úlohy
Servisní úlohy
CZ - Facility management
Správa majetku / FM
FIN - Utilities and infrastructure
Utilities and infrastructure
FIN - Facility management
Facility management
HUN - Utilities and infrastructure
Utilities and infrastructure
HUN - Facility management
létesítménygazdálkodás
EN - Plant monitoring & IoT
Plant monitoring & IoT
EN - Lifts servicing
Lifts servicing
EN - Service tasks
Service tasks
EN - Facility management
Facility management
EN - GIS for utilities and infrastructure
GIS for utilities and infrastructure