Aplikační oblast twiGIS

Zjednodušte správu majetku a zařízení pomocí aplikace twiGIS

Správa majetku/Facility management vyžaduje přesné a aktuální informace o majetku, vybavení a zdrojích. S twiGIS můžete využít synergií BIM, CAD a GIS k zefektivnění provozu, optimalizaci pracovních postupů a snížení nákladů. Naše uživatelsky přívětivá mapová aplikace umožňuje snadnou vizualizaci, analýzu a sdílení dat. Od plánování údržby až po využití prostor vám twiGIS pomůže činit rozhodnutí založená na datech a dosáhnout cílů vašich FM procesů.

>100k

neomezený

100%

Aktuální počet místností evidovaných v různých implementacích aplikace twiGIS.

Maximální počet záznamů, které můžete v systému uchovávat. Ať se jedná o rozsah majetku v evidenci, počet uživatelů nebo počet servisních záznamů pro každé aktivum.

Mobilní kompatibilita twiGIS: všechny funkce twiGIS jsou dostupné na jakémkoli zařízení.

Klíčové funkce FM

import
přehledný pasport

Spravujte veškerý svůj inventář, včetně lokalit, budov, místností, vybavení a technologií, na jednom místě. Data o inventáři můžete také integrovat s dalšími podnikovými systémy.

data
Integrace s BIM a CAD

Využijte svá data BIM a CAD pro lepší vhled v oblasti FM. twiGIS je integrován s nejmodernějšími nástroji CAD a BIM. Můžete spravovat a udržovat své budovy a další infrastrukturu pomocí 3D modelů a simulací.

reports
využití QR kódů

Optimalizované pracovní postupy správy majetku využívají QR kódy pro aktiva, lokace a činnosti. Není potřeba žádné speciální zařízení, stačí moderní chytrý telefon..

export
Service Desk

Modul Service desk v FM nadstavbě twiGIS umožňuje spravovat všechny požadavky na služby na jednom místě. Můžete přiřazovat úkoly, sledovat průběh a využívat reporting.

fast
kontroly a údržba

Sledujte a spravujte všechny plánované nebo povinné kontroly a činnosti údržby svého majetku na jednom místě. Jednoduše naplánujete a řídíte úkoly preventivní údržby, abyste zkrátili prostoje a prodloužili životnost majetku.

devices
Mobilní řešení

Přístup k datům o správě zařízení kdykoli, kdekoli a na jakémkoli zařízení díky kompatibilitě twiGIS s mobilními zařízeními. Zůstaňte ve spojení a produktivní díky responsivním a uživatelsky přívětivým rozhraním, která vám umožní přístup a interakci s FM daty a procesy na cestách.

Správa majetku

Zjednodušte své operace správy budov pomocí pokročilých FM funkcí twiGIS, včetně jedinečného přístupu k pasportu založeného na integraci BIM a CAD a komplexní správy životního cyklu dat.

Pasport a inventář

Sledujte veškerý svůj majetek, od pozemků a budov až po místnosti a vybavení, a snadno integrujte data s dalšími podnikovými systémy. Díky aktuálnímu přehledu o pasportu můžete přijímat rozhodnutí založená na datech a maximalizovat potenciál svého zařízení.

výhody
 • Spravujte veškerá pasportní data na jednom místě, včetně lokalit, budov, místností, vybavení a technologií.
 • Vizualizujte svá inventární a pasportní data na mapách a získejte lepší přehled o svém majetku a jeho vztazích.
 • Integrujte pasportní data s dalšími podnikovými systémy, abyste zefektivnili své operace a omezili duplicitu dat.
Download PDF

Integrace s BIM a CAD

Využijte svá data BIM a CAD pro lepší vhled v oblasti FM. twiGIS je integrován s nejmodernějšími nástroji CAD a BIM. Můžete spravovat a udržovat své budovy a další infrastrukturu pomocí 3D modelů a simulací.

Výhody
 • Používejte nejmodernější nástroje CAD a BIM ke správě a údržbě budov a infrastruktury. Ať už se jedná o platformu Autodesk (Revit, BIM360, Autodesk Construction Cloud atd.), formáty openBIM, jako je IFC, nebo jiné nástroje, například Trimble Connect, lze je snadno integrovat s pracovními postupy v twiGIS.
 • Vizualizujte BIM a CAD data současně pomocí map a získejte lepší přehled o svých zařízeních. 3D modely BIM jsou přímo a přirozeně prezentovány prostřednictvím rozhraní twiGIS bez použití nástrojů třetích stran.
 • Jednoduše sdílejte komplexní či uzavřená BIM a CAD data s kýmkoliv.
Download PDF

Sdílení dat a spolupráce

Nastartujte spolupráci a sdílení dat pomocí aplikace twiGIS. Naše řešení umožňuje bezproblémové propojení se zainteresovanými stranami a sdílení přesných a aktuálních dat o správě budov, což usnadňuje rozhodování založené na datech.

Výhody
 • Zlepšená komunikace: twiGIS umožňuje FM týmům snadno sdílet data a spolupracovat s ostatními odděleními, dodavateli a externími partnery.
 • Podpora rozhodování: Sdílení FM dat se zúčastněnými stranami umožňuje lépe informované rozhodování, zlepšuje provoz a snižuje náklady.
 • Transparentní řízení: Sdílení dat se zúčastněnými stranami zvyšuje transparentnost a umožňuje všem zúčastněným jasně pochopit, co se děje s FM procesy a zdroji.
Download PDF

Životní cyklus dat

S aplikací twiGIS můžete spravovat celý životní cyklus svých dat o majetku, od jejich vytvoření až po archivaci, a zajistit tak, že vaše data zůstanou přesná a aktuální.

Výhody
 • Efektivní správa dat: s twiGIS můžete efektivně spravovat všechna data o majetku, včetně jejich vytváření, aktualizace a archivace, a zajistit tak, že vaše data zůstanou přesná a aktuální po celou dobu svého životního cyklu.
 • Podpora rozhodování: Přesné a aktuální údaje jsou zásadní pro přijímání informovaných rozhodnutí. Díky funkci správy životního cyklu dat v systému twiGIS můžete zajistit, aby data o majetku byla spolehlivá a snadno dostupná, což umožní lepší rozhodování.
 • Dodržování předpisů a řízení rizik: Udržování přesných a aktuálních údajů o majetku je zásadní pro dodržování předpisů (compliance) a řízení rizik.
Download PDF

Icons module

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

FM funkce a procesy

Zvyšte produktivitu a efektivitu svého týmu pomocí výkonných FM nástrojů twiGIS, jako je service desk, periodické kontroly a revize, či ostraha.

Service Desk

Modul Service Desk v FM aplikaci twiGIS umožňuje spravovat všechny požadavky na služby na jednom místě. Jednoduše vytvářejte a přiřazujte tikety, sledujte jejich průběh a využívejte reporting. Díky možnosti připojit servisní incidenty k jakémukoli majetku z pasportu a inventáře, dat BIM nebo CAD a využívat QR kódy přiřazené k majetku, je správa servisních požadavků a obsluha pracovních postupů snazší než kdy dříve.

Výhody
 • Centralizovaná správa požadavků na služby: Pomocí modulu Service Desk můžete spravovat všechny servisní požadavky na jednom místě, což zajistí efektivní zpracování a snadné sledování.
 • Zlepšení správy majetku: Díky připojení incidentů  k majetku z pasportu, inventáře, dat BIM nebo CAD, můžete snadno sledovat historii údržby každého majetku a zajistit včasné opravy.
 • Lepší údržba díky geo nástrojům: Intuitivní zobrazení mapy twiGIS poskytuje okamžitý a komplexní přehled o stavu zařízení a stavu všech incidentů. S využitím možností technologií BIM, CAD a QR kódů je většina dat přesně geograficky lokalizována, což umožní nejen snadné vyhledání. Výsledkem této integrace je výrazné zvýšení celkové efektivity údržby a podstatné úspory nákladů na údržbu zařízení.
Download PDF

Údržba a pravidelné kontroly

twiGIS umožňuje správcům a technikům zařízení snadno řídit údržbu a pravidelné kontroly. Naše řešení automatizuje plánování prací na základě typu majetku a umožňuje efektivní plánování, provádění a vykazování. K zefektivnění procesu a zvýšení přesnosti lze využít QR kódy.

Výhody
 • Zlepšení efektivity údržby a řízení provádění kontrol.
 • Sledování historie majetku: uchovávejte podrobné záznamy o údržbě a historii kontrol každého majetku, což pomáhá identifikovat potenciální problémy a sledovat výkonnost majetku v průběhu času.
 • Automatizované plánování a rozvrhování na základě typu majetku.
Download PDF

Revize

Modul revize aplikace twiGIS umožňuje správcům objektů sledovat povinné pravidelné revize majetku a zajistit tak soulad s právními a regulačními požadavky. Tento modul zefektivňuje proces revizí, zefektivňuje jej a snižuje riziko nedodržení termínů.

Výhody
 • Zajištění shody: Díky sledování povinných revizí pomáhá modul správcům zařízení dodržovat právní a regulační požadavky.
 • Zjednodušení procesu: Modul revize zjednodušuje proces revizí, čímž usnadňuje manažerům zařízení udržet si přehled o plánech revizí a snižuje riziko nedodržení termínů.
 • Plánujte revize a přidělujte je příslušným technikům, abyste zajistili efektivní plánování a provádění prací.
Download PDF

Ostraha

Security modul aplikace twiGIS umožňuje plánovat a sledovat bezpečnostní obchůzky a monitorovat práci bezpečnostních pracovníků. Součástí je podpora sledování GPS a QR kódů na kontrolních stanovištích, což zajišťuje přesné a důsledné dodržování bezpečnostních postupů. Pomocí tohoto modulu můžete zlepšit sledování výkonu ostrahy.

Výhody
 • Efektivní reporting: modul ostrahy umožňuje rychlé a snadné hlášení incidentů a poskytuje přesné záznamy o činnostech souvisejících s bezpečností.
 • Zlepšená odpovědnost: modul ostrahy umožňuje sledování bezpečnostního personálu a poskytuje úplný přehled a kontrolu nad činnostmi a výkonem.
 • Zvýšení produktivity: Díky sledování GPS a QR kódům na kontrolních stanovištích mohou bezpečnostní pracovníci pokrýt více území za kratší dobu, což zvyšuje jejich produktivitu.
Download PDF

Dashboard

Modul FM Dashboard poskytuje přehled o probíhajících činnostech správy budov v reálném čase. Vizualizuje kritické incidenty a poskytuje okamžitý přístup k přehledům v mapě a k vazbám na spravovaný majetek. Zobrazení je plně přizpůsobitelné na základě uživatelských oprávnění a lze jej používat na velkých monitorech v kancelářích, řídicích centrech a dalších místech.

Výhody
 • Přehled v reálném čase: Modul Dashboard poskytuje přehled o všech probíhajících činnostech v reálném čase, což umožňuje manažerům zařízení zůstat v obraze a rychle přijímat informovaná rozhodnutí.
 • Vizualizace incidentu: Modul vizualizuje významné incidenty a propojuje je přímo s mapovým zobrazením, což manažerům umožňuje rychle incidenty lokalizovat a přiřadit k příslušnému aktivu.
 • Vyšší efektivita: Modul Dashboard poskytuje ucelený přehled o všech probíhajících činnostech a pomáhá manažerům a technikům pracovat efektivněji a účinněji, čímž snižuje prostoje a minimalizuje riziko chyb.
Download PDF

Icons module

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Integrace s ostatními systémy

Propojením aplikace twiGIS s dalšími podnikovými systémy využijete plný potenciál FM dat, což vám umožní řidít procesy na základě komplexních dat a zvýšit provozní efektivitu.

Jednoduše integrujte vaše systémy a data

Systém twiGIS se hladce integruje s dalšími softwarovými systémy, což vám umožní zefektivnit pracovní postupy při správě zařízení a zvýšit rozsah i přesnost dat. Naše rozhraní API umožňuje snadnou komunikaci mezi systémy, což eliminuje nutnost ručního zadávání dat a snižuje počet chyb. Pomocí systému twiGIS se můžete snadno propojit s dalšími důležitými systémy, jako jsou ERP, CMMS, řízení prací, správa energií a finanční řízení. Tato integrace zajišťuje, že všechny vaše systémy spolu bez problémů spolupracují, což umožňuje efektivnější rozhodování a lepší alokaci zdrojů.

Výhody
 • Zjednodušte pracovní postupy a zvyšte přesnost dat tím, že eliminujete ruční zadávání dat a snížíte počet chyb.
 • Rozhodujte se na základě dat díky integraci kritických systémů, jako jsou ERP, CMMS a finanční řízení, a získejte tak komplexnější pohled na FM data.
 • Maximalizujte efektivitu FM procesů tím, že zajistíte bezproblémovou spolupráci všech systémů, eliminujete redundance a zlepšíte využití zdrojů.
Download PDF

Icons module

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Vyzkoušejte si!

Objevte funkce a možnosti systému twiGIS na několika DEMO projektech.

demo