Aplikační oblast twiGIS

twiGIS Re.Check

Mějte pravidelnou údržbu budov a zařízení pod kontrolou.
twiGIS Re.Check je moderní webová aplikace pro plánovanou údržbu nad vaším pasportem. Přehledně kombinuje plánovací funkce s mapovou respektive výkresovou informací nebo 3D modelem.

Pravidelné revize a kontroly zařízení
Dokumenty a 3D modely v jedné aplikaci
Pasport areálů a budov

Klíčové funkce twiGIS Re.Check

fast
Revize a kontroly

Nastavte plánované kontroly a revize, přidělte úkoly technikům - systém bude automaticky posílat notifikace o blížících se termínech.

data
Integrace dokumentů, výkresů a 3D modelů

Veškeré návody, záruční listy, fotografie zařízení a jiné dokumenty můžete vkládat přímo do aplikace. Re.Check využije i výkresy nebo 3D modely budovy nebo stroje.

devices
Pasport areálů a budov

Základem aplikace twiGIS Re.Check je pasport vašich areálů či jen budov a plánů podlaží v jedné mapě. Od DWG či DGN výkresů podlaží po BIM modely. Nebo vám pomůže vytvořit si nový pasport.

Údržba majetku

Zjednodušte si postupy plánované údržby budov a zařízení a mějte pod kontrolou všechny související dokumenty, termíny a výsledky. Vše v kontextu 2D či 3D mapy vámi spravovaného majetku. S twiGIS Re.Check už nepotřebujete žádné papíry a složité Excelové tabulky!

Revize a kontroly

V aplikaci si sami nastavte plánované kontroly a revize, přidělte úkoly technikům a systém již vás automaticky bude upozorňovat na blížící se termíny. Každý má v aplikaci k dispozici svůj “dashboard” panel s přehledem plánovaných činností.

výhody
 • Automatické upozorňování na blížící se termíny
 • Veškerá historie inventáře a kontrol na jednom místě
 • Přehledy pro techniky i manažery
 • Podklady pro splnění norem jako ISO 9001:2016 apod.
Download PDF

Integrace s BIM a CAD

Veškeré návody, záruční listy a jiné dokumenty vkládejte přímo do aplikace. Vytvořte fotografie zařízení přímo v twiGIS re.Check a už nikam nic nekopírujte. Máte 3D model budovy nebo stroje? Můžete s ním pracovat přímo v aplikaci. Nepotřebujete žádné další úložiště nebo jinou prohlížečku.

Výhody
 • Centralizace dat, informací a dokumentů do jedné uživatelsky přívětivé aplikace dostupné na všech zařízeních.
 • Vizualizujte CAD, BIM a tabulková data současně a získejte lepší přehled o svých zařízeních. 3D modely BIM jsou přímo a přirozeně prezentovány prostřednictvím rozhraní twiGIS bez použití nástrojů třetích stran.
 • Všechny typy dat, včetně 2D a 3D výkresů jsou přístupné i z mobilních zařízení, přímo v terénu.
Download PDF

Pasport

Základem aplikace twiGIS Re.Check je pasport vašich areálů či jen budov a plánů podlaží v jedné mapě. Už nebudete řešit žádné výkresy a jejich nekonečné verze uložené na lokálních zdrojích. Máte jen jeden pasport, kde jsou aktuální informace pro všechny. Máte DWG, DGN, SHP,…? Všechny tyto zdroje je možné integrovat do twiGIS Re.Check. A co BIM? Pro twiGIS Re.Check žádný problém. Vaše BIM modely lze integrujeme přímo do aplikace. Následně můžete pracovat s pasportem ve 2D i ve 3D. Nemáte žádný pasport? Nevadí, vytvořte si ho přímo v aplikaci twiGIS Re.Check. Využijte data katastru nemovitostí a vytvořte si vlastní pasport!

Výhody
 • Využijte grafické podklady z libovolného zdroje (papír, CAD, BIM, 3D), vč. katastrálních dat
 • Pro zobrazení CAD a BIM formátů nebudete potřebovat žádné speciální prohlížečky
 • I s velmi rozsáhlými podklady budete pohodlně pracovat na mobilních zřízeních
Download PDF

Icons module

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

twiGIS Re.Check +

Potřebujete mít kontrolu nad hlášením a evidencí poruch, řešení nahodilých servisních činností, nebo plánovat časový plán technikům s reportem jejich vytíženosti? Rozšiřte základní aplikaci o tyto servisní moduly.

Service Desk

Modul Servisdesk slouží k zakládání, řešení a evidenci servisních ticketů. Pro zadávání tiketů (požadavku) je možné využít QR kódy, které mohou být umístěni v místnosti či přímo na konkrétním zařízení. Variantou je i zakládat požadavky bez technologie QR kódů. Po vytvoření požadavku se požadavek (tiket) zobrazí příslušným pracovníkům v panelu dashboardu, kde jsou kompletní informace o tiketu a průběhu řešení tiketu. Ihned po úspěšném vytvoření tiketu obdrží vlastník, dispečeři, manažeři a technik přidělený pro správu dotčené technologie, nebo budovy notifikaci o vytvoření požadavku.

Výhody
 • Centralizovaná správa požadavků na služby: Pomocí modulu Service Desk můžete spravovat všechny servisní požadavky na jednom místě, což zajistí efektivní zpracování a snadné sledování.
 • Zlepšení správy majetku: Díky připojení incidentů  k majetku z pasportu, inventáře, dat BIM nebo CAD, můžete snadno sledovat historii údržby každého majetku a zajistit včasné opravy.
 • Lepší údržba díky geo nástrojům: Intuitivní zobrazení mapy twiGIS poskytuje okamžitý a komplexní přehled o stavu zařízení a stavu všech incidentů. S využitím možností technologií BIM, CAD a QR kódů je většina dat přesně geograficky lokalizována, což umožní nejen snadné vyhledání. Výsledkem této integrace je výrazné zvýšení celkové efektivity údržby a podstatné úspory nákladů na údržbu zařízení.
Download PDF

Časová náročnost a report vytíženosti

Evidujte pro jednotlivé úkoly (kontroly, tikety) plánovaný čas strávený technikem na vyřešení. Díky těmto plánům můžete lépe plánovat práci techniků, tak aby jejich časový fond odpovídal naplánovaným požadavkům. Díky přehlednému reportu můžete následně vyhodnocovat efektivitu práce a vytíženost techniků dle času, či na konkrétní budově.

Výhody
 • Zlepšení efektivity údržby a řízení provádění kontrol.
 • Přehledy času pro techniky i manažery
 • Veškerá historie na jednom místě
Download PDF

Dashboard

Dashboard poskytuje přehled o probíhajících činnostech údržby budov v reálném čase. Vizualizuje kritické incidenty a poskytuje okamžitý přístup k přehledům v mapě a k vazbám na spravovaný majetek. Zobrazení je plně přizpůsobitelné na základě uživatelských oprávnění a lze jej používat na velkých monitorech v kancelářích, řídicích centrech a dalších místech.

Výhody
 • Přehled v reálném čase: Dashboard poskytuje přehled o všech probíhajících činnostech v reálném čase, což umožňuje manažerům zařízení zůstat v obraze a rychle přijímat informovaná rozhodnutí.
 • Vizualizace incidentu: Modul vizualizuje významné incidenty a propojuje je přímo s mapovým zobrazením, což manažerům umožňuje rychle incidenty lokalizovat a přiřadit k příslušnému aktivu.
 • Vyšší efektivita: Dashboard poskytuje ucelený přehled o všech probíhajících činnostech a pomáhá manažerům a technikům pracovat efektivněji a účinněji, čímž snižuje prostoje a minimalizuje riziko chyb.
Download PDF

Icons module

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Integrace s ostatními systémy

Propojením aplikace twiGIS s dalšími podnikovými systémy využijete plný potenciál CAFM a CMMS dat, což vám umožní řidít procesy na základě komplexních dat a zvýšit provozní efektivitu.

Jednoduše integrujte vaše systémy a data

Systém twiGIS se hladce integruje s dalšími softwarovými systémy, což vám umožní zefektivnit pracovní postupy při správě zařízení a zvýšit rozsah i přesnost dat. Naše rozhraní API umožňuje snadnou komunikaci mezi systémy, což eliminuje nutnost ručního zadávání dat a snižuje počet chyb. Pomocí systému twiGIS se můžete snadno propojit s dalšími důležitými systémy, jako jsou ERP, CMMS, řízení prací, správa energií a finanční řízení. Tato integrace zajišťuje, že všechny vaše systémy spolu bez problémů spolupracují, což umožňuje efektivnější rozhodování a lepší alokaci zdrojů.

Výhody
 • Zjednodušte pracovní postupy a zvyšte přesnost dat tím, že eliminujete ruční zadávání dat a snížíte počet chyb.
 • Rozhodujte se na základě dat díky integraci kritických systémů, jako jsou ERP, CMMS a finanční řízení, a získejte tak komplexnější pohled na FM data.
 • Maximalizujte efektivitu FM procesů tím, že zajistíte bezproblémovou spolupráci všech systémů, eliminujete redundance a zlepšíte využití zdrojů.
Download PDF

Icons module

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Icon header

User-friendly mapping app for your geographic data. twiGIS is a fully responsive user-centric web tool for publishing.

Vyzkoušejte si!

Objevte funkce a možnosti systému twiGIS na několika DEMO projektech.

demo